Loading...

Banner bestall-produktkatalog 2016 2017 SE foot

Bredast i prisklassen

 

Här är den effektiva lösningen för dig som ofta sågar riktigt övergrovt. Den senaste bandsågsmodellen från Logosol klarar sex meter långt timmer och den övre gränsen på stockdiametern har ökats till hela 90 cm.


Med LumberPro HD36 hanterar du de största stockarna utan problem. Bandsågverket har uppdaterats med den senaste tekniken inom bandsågning. Nya tillbehör är till exempel kraftiga stocklyftare och stockvändare som underlättar extra tungt arbete. Stabilare bandhjul och förbättrad bladspänning gör sågningen effektiv och exakt. Den förstärkta rälsen håller sig spikrak även under de tyngsta timmerstockarna.

 

– Om du återkommande hanterar stora mängder övergrovt är den här modellen en förnämlig lösning, säger Bengt-Olov Byström.

 

När Logosol tar fram ett tillbehör är det oftast för att öka en maskins kapacitet så att kunden enkelt kan uppgradera för att klara bredare eller längre sågning.

 

– Men till LumberPro har vi istället utvecklat ett speciellt tillbehör som gör det möjligt att minska kapaciteten. Det säger något om bandsågverkets storlek, konstaterar Bengt-Olov Byström.

 

Tillbehöret går under benämningen ”Stockhantering för klentimmer” och gör att sågverket fungerar smidigt även för normalstora stockar, det vill säga sågtimmer upp till 40 cm i diameter.

 

LumberPro HD36 har alla fördelar som du annars hittar på ett betydligt dyrare bandsågverk. I grundutförandet hanteras stockarna med effektiva, manuella hjälpmedel, men maskinen är byggd för att kunna kompletteras med hydraulisk utrustning för stockhantering.

Banner bestall-produktkatalog 2016 2017 SE foot

LOGOSOL AB | Fiskaregatan 2 | 871 33 HÄRNÖSAND | Org. nr. 556495-7834 | Telefon: 0611-182 85 | Fax: 0611-182 89 |