Bearbetar...

Fortsätt handla
Visa varukorgen
Fortsätt handla
Visa varukorgen
xPlease visit www.logosol.us to see the products that are available in your country. Not from United States?
xBesök oss på Live demo - Vilket sågverk är rätt för dig? 3 hjälpfulla tips! (Swedish), 24 jan. Läs mer

Information till leverantörer

Information till leverantörer

Fakturor till Logosol AB kan skickas till ett av nedanstående alternativ:

1. E-fakturor skickas via
Peppolid: 0007:5564957834
VAN-operatör: Scancloud

2. PDF-fakturor som skapats av ert ekonomisystem mailas till
logosol@pdf.scancloud.se
Not A: Endast en faktura per mejl
Not B: Skannade fakturor kommer att avvisas

3. Pappersfaktura postas till
Logosol AB
FE 3396 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Fakturor får inte omfatta faktureringsavgifter eller andra administrativa avgifter.

Stäng
Sidor
Produkter
Priser